Szabványok

 

WBCSD/WRI

 

GHG Protocol Corporate Standard

A szabvány javaslatokat fogalmaz meg a vállalkozások és más szervezetek részére az ÜHG kibocsátások felmérésére. A felmérés a kyotoi jegyzőkönyvben megfogalmazott hat klímaváltozásért felelős gázra terjed ki. Célja, hogy segítse a vállalkozásokat az egységes eljárások alkalmazásában, egyszerűsítse és csökkentse a felmérés költségeit, elősegítse a karbonstratégia kialakítását, növelje a cégek közötti átláthatóságot és támogassa az ÜHG kibocsátás csökkentési programokat. 


GHG Protocol Product Accounting & Reporting Standard

A termékek teljesítményének értékelésére alkalmas szabvány. Javaslatokat és útmutatást ad a vállalkozásoknak és más szervezeteknek a termék előállítással kapcsolatos ÜHG kibocsátásokról. A szabvány különös hangsúlyt fektet a kibocsátások egységes közlésére. A GHG Protocol Product Life Cycle Standard figyelembe vételével kell alkalmazni.


GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard 

A szabvány egységes módszert alkalmaz a termékek életciklusa alatti kibocsátásokra és a kibocsátó szervezetre, figyelembe véve a szervezet működésébe bemenő és kijövő folyamatokat. A megfelelő megközelítés alkalmazásával a vállalkozások átlátják a teljes termelési folyamatot és igény esetén könnyen közbeléphetnek. Ennek értelmében megfelelő döntést hozhatnak a termékek vásárlási, termelési és értékesítési folyamataiban.

 

GHG Protocol Agriculture Protocol

Figyelembe véve, hogy az agrár és élelmiszeripari ágazatok jelentős résszel járulnak hozzá a teljes ÜHG kibocsátáshoz, a szabvány célja, hogy a nemzetközi gyakorlatban elfogadott eljárást alkalmazzon a cégek ÜHG kibocsátásának felméréséhez és támogassa a szervezeti ÜHG felmérést a mezőgazdasági kibocsátóknál. Alkalmazhatják a termelők és élelmiszeripari vállalkozások, az ÜHG kibocsátások felmérésekért felelős programok keretében, azon kormányzati és nem kormányzati szervek, amelyek célja a klímaváltozás hatásainak értékelése a mezőgazdasági gyakorlatra. 

www.ghgprotocol.org

 

Product Accounting & Reporting Standard Letöltés

 

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard Letöltés

 

Megjelentek a 2011. évi GHG Protocol szabványok a termékek és a szervezetek kibocsátásának értékelésére, amelyek letőlthetők a  www.ghgprotocol.org oldalról.

 

A SOLTUB szakmai véleményezéssel járult hozzá a GHG Protocol Corporate Value Chain ( Scope 3) Accounting and Reporting Standard kidolgozásához, amint a szabvány 146 oldalán olvasható, továbbá a GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard kidolgozásához is, amint a szabvány 143 oldalán olvasható.

 

A szabványok promóciójával kapcsolatos rövid film megtekinthető a http://www.ghgprotocol.org/feature/watch-brand-new-ghg-protocol-animation-video oldalon.

 

A GHG Protocol Product Standard és a PAS 2050 közötti hasonlóságok és különbségek Letöltés 

 

Felmérő kérdőív a GHG Protocol Termék Szabványhoz ( 2011. verzió) Letöltés

 

Felmérő kérdőív a GHG Protocol 3. Területi Szabványhoz ( 2011. verzió) Letöltés

 

ISO

 

ISO 14067 Carbon Footprint of Products.  A szabvány első része a karbonkibocsátás mennyiségi meghatározásával , a második rész a kibocsátások közlésével foglalkozik. (előkészítés alatt) 

 

Az ISO 14067 szabvány kidolgozásához felhasznált szabványok:

  • ISO 14020: Environmental labels and declarations
  • ISO 14025 Environmental labels and declarations -- Type III environmental declarations -- Principles and procedures
  • ISO 14040: Environmental Management – Life Cycle Assessment –Principles and Framework.
  • ISO 14041: Environmental management — Life Cycle Assessment — Goal and Scope Definition — inventory analysis 
  • ISO 14044: Environmental Management – Life Cycle Assessment –Requirements and Guidelines.
  • ISO 14049 Environmental management- Life Cycle assessment- Examples of application of ISO 14041 
  • ISO 14064-1 Greenhouse gases Part 1- Specification with guidance at the organisation level for quantification and reporting of greenhouse gas emission and removals
  • ISO 14064- 2: Greenhouse gases Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification monitoring and reporting of greenhouse gas emission or removal enhancements
  • ISO 14064-3: Greenhouse gases Part 3- Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas emission
  • PAS 2050:2008: Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emission of goods and services

 

PAS 2050:2011 (Egyesült Királyság): Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emission of goods and services

 

BPX 30-323 (Franciaország): Principes généraux pour l'affichage environnemental des produits de grande consommation