Termék Kategória Szabályok (Product Category Rules, PCR)

 

A Termék Kategória Szabályok (Product Category Rules) tartalma

 

Az ISO14025 szabvány megadja a III: típusú környezeti jelentés TKSZ alapkövetelményeit. A szabvány szerint a TKSZ dokumentumoknak az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. a termék kategória meghatározása és leírása (pl. működése, technikai paraméterei, felhasználása). Ezen belül: a rendszer határainak és adatainak leírását, az input és output források bevonásának feltételeit, az adatok minőségére vonatkozó feltételeket, mint a lefedettség, pontosság, teljesség, egyenletesség, átláthatóság, továbbá az ismételhetőség, bizonytalansági (kockázati) források és a termék egység megadása,

2. a leltár készítése, beleértve az adatok beszerzését, kiszámítási módját, az anyag és energiaáramlás allokációját és a kibocsátásokat,

3. a kategóriák hatásának kiválogatása és a kiszámítási eljárás megadása, ha alkalmazzák,

4. előre meghatározott paraméterek az LCA adatok jelentéséhez (leltáradat kategóriák és hatáskategória indikátorok),

5. követelmények a további környezeti információk beszerzésére, beleértve az eljárásokkal szembeni követelményeket (pl. kockázat és veszélyelemzés követelmények);

6. bejelentésre szánt anyagok (pl. a termék összetételére vonatkozó információk, beleértve azokat az anyagokat, amelyek az életciklus során veszélyesek lehetnek az emberi egészségre

és/vagy a természetre,

7. utasítások a nyilatkozathoz szükséges adatok kidolgozásához (LCA, LCI, információs modulok, további környezeti információk);

8. utasítások a III. típusú környezeti nyilatkozat tartalmához és formájához,

9. ha a nyilatkozat nem tartalmazza az LCA elemzés teljes ciklusát, arról szóló információk, hogy mely lépéseket nem vették figyelembe;

10. az érvényesség ideje.

 

A Termék Kategória Szabályok (TKSZ- PCR) kidolgozásának és karbantartásának lépései

1. A TKSZ (PCR) meghatározása: amikor a termékeknek hasonló a működése és felhasználása, a termék kategória meghatározás alapja az ugyanazon működési egység alkalmazása.

2. Gyűjtse be vagy végezze el az LCA elemzést: meg kell határozni a termék életciklusának lépéseit, a paramétereket, és azt a módot, ahogyan a paraméterek összehasonlíthatók és jelenthetők,

3. Készítse el a TKSZ (PCR) tervezetet: a tervezet az érdekelt felekkel közösen végzett konzultációs folyamat során készül el. Miután a tervezet elkészült, benyújtható a felülvizsgálatra. A felülvizsgálat során a felülvizsgálatban részt vevők javaslatokkal, kommentárokkal egészítik ki a tervet.

4. A TKSZ (PCR) közzététele: az új TKSZ jóváhagyása után alkalmazható az LCA elemzéshez. A TKSZ részleteinek meghatározása a program koordinátor felelőssége.

5. A TKSZ karbantartása: ha változás van az eljárásban és a TKSZ-el kapcsolatos dokumentumokban a jóváhagyott TKSZ-t szükség esetén felülvizsgálják. A karbantartási eljárásért a program koordinátora felel.

 

A TKSZ elkészítésének lépései

 

1. Ellenőrizze a meglévő TKSZ-kat: a III. típusú környezetvédelmi nyilatkozat elkészítésének első lépése, megkeresni, hogy létezik-e más TKSZ ugyanazon vagy hasonló termékkategóriában.

2. Ha talált TKSZ- t, akkor az, az LCA elemzéshez referenciaként felhasználható.

3. Ha nem talált TKSZ- t, akkor fejlessze ki saját TKSZ- ét. Ennek kidolgozását indokolnia kell. Az indoklás célja, hogy a III. típusú nyilatkozatokat harmonizálják. Minden esetben kérje az EPD (Environmental Product Declaration) programkezelő segítségét, aki segít a TKSZ kidolgozásában. A következő web linket talál idevonatkozó tájékoztatást https://www.environdec.com/PCR/

 

Egyes országok TKSZ –nak elérhetősége:

-  Németország http://bau-umwelt.de/hp481/Environmental-Product-Declarations-EPD.htm

- Tajvan http://pec.edf.org.tw/download/download.html

- Svédország http://www.environdec.com/pageId.asp?id=300

- Norvégia http://www.epd-norge.no/

- Korea http://www.koeco.or.kr/eng/business/business02_03.asp?search=2_3

- Japán http://www.cfp-japan.jp/english/pcr/pcrs.html. http://www.jemai.or.jp/english/ecoleaf/pub_psc.cfm