Letöltések

 

 Hazai szabályozások, stratégiák, adatok

 

21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról Letöltés

 

2005. évi XV. Törvény az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről Letöltés

 

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Környezetvédelmi Programban az akcióprogramok keretében foglalkozik a környezettudatos ermeléssel, a fenntartható fogyasztással valamint az  éghajlatváltozással (5.2) ahol fő célkitűzésként jelöli meg: 

- az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére

- az energiahatékonyság és energiatakarékosság növelése

- az üvegházhatású gázok megkötésének növelése a szabad talajfelszín és növényborítottság növelésével

-a kedvezőtlen ökológiai és társadalmi-gazdasági hatások elleni védekezés az alkalmazkodóképesség javításával, a károk megelőzésével, enyhítésével

- a klímatudatosság erősítése Letöltés

 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Letöltés 

 

Hazai ÜHG kibocsátási/megkötési adatok 2011-ben Letöltés

 

 EU szabályozások

 

Az Európa 2020 klímaváltozási stratégia megfogalmazta a 3 X 20 %-os csökkentést:

- a széndioxid kibocsátás minimálisan 20%os csökkentése el kell érje az 1990-es évek alatti szintet,- az energiafogyasztás min. 20% -nak újrahasznosított forrásokból kell származnia, - az energiafelhasználás hatékonyságának növelésével 20% csökkenést kell elérni az elsődleges energiafelhasználásban

 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l28188_en.htm

 

 

Európa 2020 klímaváltozási stratégia Letöltés

 

Az LCA (életciklus elemzés) alkalmazása a környezetvédelmi intézkedésekben Letöltés

 

A fenntartható termelés és fogyasztás elősegítése Letöltés

 

Zöld könyv a klímaváltozásról az EU-ban Letöltés

 

Fehér könyv a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról Letöltés

 

Dekarbonizációs útiterv – Olajos Péter NFM helyettes államtitkár úr előadása Letöltés

 

Versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve Letöltés

 

Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve ( 2011.szeptember) Letöltés

 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve Letöltés

 

Global Warming Potential (GWP) 100 Letöltés

 

Erőforrás hatékony Európa Letöltés

 

A zöld termékek egységes piacának kialakítása ( a termékek/szolgáltatások, szervezetek környezeti lábnyoma Letöltés

 

EUROBAROMETER felmérés a zöld termékek piacáról Letöltés

 

Projektek

 

Open EU

Az EU FP7 kutatási projekt keretében a termelésnek és a fogyasztásnak a környezetre gyakorolt hatásának elemzésére dolgozta ki a MIRO modellt és javasolta a karbonlábynom , vízlábnyom és az ökológiai lábnyom együttes alkalmazását. 

 

CORPUS

Az EU FP7 kutatási projekt a fenntartható termelés és fogyasztás átláthatóbbá tételére vállalkozik az élelmiszerek, háztartás és mobilitás területén.

 

GILDED  (Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand) 

A projekt célja azonosítani, azokat a társadalmi, gazdasági és kulturális/politikai változásokat, amelyek a vidéki és városi közösségeket az alacsonyabb energiafogyasztásra képes ösztönözni. A projekt célja elsődlegesen a háztartási fogyasztások csökkentése. 

http://www.gildedeu.org

 

PACT (Pathways  for Carbon Transitions)

Az FP7 kutatási program keretében támogatott projekt célja felvázolni egy post - karbon kór utáni társadalmat és annak módját, hogyan érhető el ez a társadalom a következő 50 évben. A megvalósítás elsősorban az energiafogyasztással függ össze. A szcenáriók kialakításánál két szempontot vizsgálnak az esetleges fogyasztáshoz: az egyik az infrastruktúra (városiasodás és földhasználat), a másik pedig a viselkedés és életmód alakulása. 

http://www.pact-carbon-transition.org

 

PACHELBEL (Policy addressing climate change and learning about consumer behaviour and everyday life)

Az  FP7 kutatási program keretében támogatott projekt célja egy STAVE (Systematic Tool for Behavioural Assumption Validation and Exploration) eszköz kidolgozása, amely a fenntarthatóság elérésére irányzott politikák kidolgozásában használható. 

http://www.pachelbel.eu

 

ENCI-LowCarb Project (European Network Engaging Civil Society in Low Carbon Scenarios)

A projekt célja az alacsony energia szcenáriók és technológiákat kidolgozó kutató helyek és NGO-k közötti információáramlás elősegítése, különös tekintettel a franciaországi és németországi  a 2050-es évekre tehető ÜHG kibocsátásra. 

http://lowcarbon.inforse.org 

  

 

Alacsony karbontechnológiák finanszírozás

Az alacsony karbonkibocsátású technológiák bevezetésére az EU kezdeményezte a Global Energy Effieciency  and Renewable Energy Fund (GEEREF) létrehozását

http://geeref.com/