Öko-innováció

 
 Az EU országok öko-innovációs hatékonysága

 

Az öko- innováció, azokat az innovációs tevékenységeket tartalmazza, amelyek a termékek/ szolgáltatások teljes életciklusa alatt csökkentik a természeti erőforrások felhasználását és a káros anyagok kibocsátását. Az öko- innováció fogalma jelentős fejlődésen ment át a hagyományos környezeti károkat csökkenteni célzó innovációtól, a jelenlegi megfogalmazásig, ahol előtérbe kerül a természetes erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás és az életciklus szemlélet alkalmazása, például a termék/szolgáltatás megtervezése- előállítása (termelése)- használata és újrahasznosítása. Az erőforrások hatékonyságának növelése és az öko- innováció az EU 2020 stratégiájának is fontos sarokköve (2020-ig 20%-al csökkenteni az UHG kibocsátást, elérni az újrahasznosítható erőforrások 20 %-os részesedését és az energiahatékonyság 20%-os növelését).

 

Fontos az erőforrások, pl. fosszilis üzemanyagok, ásványok, fémek, biomassza) hatékony felhasználásának kiemelése, mivel hasznosításuk, illetve túlzott használatuk a 21. század egyik olyan jelentős problémájához vezetett, mint a klímaváltozás. Mivel európai országai importból származó nyersanyagfüggő országok, jelentős ellátási kockázattal állnak szemben, ezért az erőforrások felhasználásának optimalizálása jelentős üzleti lehetőséget szolgálhat, például költségcsökkentést. A 2011. évi Eurobarometer felmérése szerint a gyártó és építő ágazatokban, mezőgazdaságban, vízhasznosításban és élelmiszeripar területén dolgozó vállalkozásoknak 75%-a jelezte, hogy a felhasznált anyagok költségei az utóbbi 5 évben jelentősen emelkedtek. Tíz vállalkozásból kilenc úgy ítéli meg, hogy a jövőben az anyagárak további növekedése várható.

 

Az öko-innovációnak hozzá kell járulnia az erőforrások hatékonyabb felhasználásához, ugyanakkor biztosítania kell, hogy a hatékonyság növelése nem járulhat hozzá a további fogyasztásnövekedéshez, illetve további erőforrások felhasználásához. A globális piaci körülmények között megtehető negatív externáliák kihelyezésének klasszikus példája a bio- üzemanyagok előállítása (pl. az alapanyagok megtermeltetése a világ kevésbé fejlett országaiban), amely jelentős termőterület létesítést (pl. erdőirtást) igényel, ahol a megkötött CO2 felszabadulása nagyobb CO2 kibocsátást eredményez, mintha az autók fosszilis dízelüzemanyaggal működnének. Az CO2 kibocsátás mértéke elérheti a 2000 %-ot is.

 

Az EU országok öko-innovációs teljesítményének felmérésére a következő kritériumrendszert állították fel:

 

1.öko- innovácios input források:  

·          az öko-innovációt támogató pénzügyi források (GDP %-a), 

·          az öko-innovációs szektorokban dolgozó K+F személyzet száma (a dolgozók %-os aránya), 

·          a zöld befektetések összértéke, 

2. öko-innovációs tevékenységek 

·          az öko-innovációban résztvevő vállalkozások aránya, 

·          az öko-innovációhoz kapcsolható vezetési rendszer alkalmazása, 

3. öko-innovációs outputok: szabadalmak száma,  

4. Környezeti eredmények:  

·          anyag termelékenység (GDP/teljes anyagfogyasztás),  

·          víztermelékenység (GDP/vízfogyasztás), 

·          energia hatékonyság (GDP/országon belüli energiafogyasztás), 

·          ÜHG kibocsátás erőssége (GDP/CO2e), 

5. Társadalmi- gazdasági eredmények: 

·          az öko-innovációs iparban dolgozó munkaerő, 

·          az öko-innovációs piacok mérete, 

·          az öko-innovációs termékek exporthányada,

Az országok öko-innovációs teljesítményét az ökológiai mutatóval jelölik.

  

Az EU 27 ország öko-innovációs és környezeti teljesítményének rangsora

 

Ország

Ökológiai mutató

Anyag termelékenység

Energia

termelékenység

Víz termelékenység

CO2 kibocsátás

Finnország

1

26

26

18

24

Dánia

2

24

17

12

19

Németország

3

10

19

14

17

Ausztria

4

20

18

16

15

Svédország

5

18

25

17

3

Belgium

6

13

24

21

20

Hollandia

7

2

23

10

21

Egyesült Királyság

8

4

14

11

16

Írország

9

27

16

-

25

Spanyolország

10

16

11

23

11

Olaszország

11

6

10

27

10

Franciaország

12

7

20

19

8

Luxemburg

13

8

27

-

27

Szlovénia

14

25

15

-

13

Csehország

15

15

21

15

23

Portugália

16

19

4

24

7

Magyarország

17

3

7

7

5

Málta

18

1

3

22

4

Ciprus

19

22

13

25

22

Lettország

20

21

2

6

1

Bulgária

21

14

6

13

12

Észtország

22

23

22

-

26

Görögország

23

11

9

26

18

Lengyelország

24

12

5

8

14

Románia

25

17

1

20

2

Szlovákia

26

5

12

-

9

Lettország

27

9

8

9

6

 

Megállapítható, hogy az ökológiai mutató első helyezetteinek környezeti teljesítménye elmarad a rangsorban alacsonyabb helyezést elért országokkal szemben, tehát nincsen “modell EU ország”, amelynek környezetvédelmi gyakorlata követendő példaként szolgálna a többi ország részére. Hazánk környezeti teljesítése jónak mondható, viszont az öko-innovációban csak középmezőnyben helyezkedik el.  

 

Az EU 15 ország rangsora a CO2 kibocsátás szerint 

 

Ország

Ökológia mutató

Anyag termelékenység

Energia

termelékenység

Víz termelékenység

CO2 kibocsátás

Svédország

5

18

25

17

3

Portugália

16

19

4

24

7

Franciaország

12

7

20

19

8

Olaszország

11

6

10

27

10

Spanyolország

10

16

11

23

11

Ausztria

4

20

18

16

15

Egyesült Királyság

8

4

14

11

16

Németország

3

10

19

14

17

Görögország

23

11

9

26

18

Dánia

2

24

17

12

19

Belgium

6

13

24

21

20

Hollandia

7

2

23

10

21

Finnország

1

26

26

18

24

Írország

9

27

16

-

25

Luxemburg

13

8

27

-

27

 

Az EU 12 ország rangsora a CO2 kibocsátás szerint

  

Ország

Ökológiai mutató

Anyag termelékenység

Energia

termelékenység

Víz termelékenység

CO2 kibocsátás

Málta

18

1

3

22

4

Magyarország

17

3

7

7

5

Szlovákia

26

5

12

-

9

Lettország

27

9

8

9

6

Lengyelország

24

12

5

8

14

Bulgária

21

14

6

13

12

Csehország

15

15

21

15

23

Románia

25

17

1

20

2

Lettország

20

21

2

6

1

Ciprus

19

22

13

25

22

Észtország

22

23

22

-

26

Szlovénia

14

25

15

-

13

  

A 2011-es Eurobarometer az első olyan felmérés, amely az országok anyagfelhasználás hatékonyságát ismerteti a gyártóiparban, építkezésben, mezőgazdaságban, vízfelhasználásban és szennyvízkezelésben valamint az élelmiszerszolgáltatásban. A felmérés szerint az EU vállalkozások kb. 45% az utóbbi két évben bevezetet egy öko-innovatív terméket, szolgáltatást, technológiai folyamatot. Az innovációt alkalmazók nagy többsége (77%) 20%-ot is elérő erőforrás hatékonyságról számolt be, és a cégeknek kb. 4% számolt be az előállított termékre számolva, több mint 40%-os anyagmegtakarításról.

 

Az öko- innovációs beruházások területén a mezőgazdaság és a halászat foglalja el a vezető helyet (84%), amelyet az építőipar és a gyártó ipar (mindkettő 76%), majd az élelmiszerszolgáltatás (72%) és a vízfelhasználás és szennyvízkezelés (69%) követ. 

 

Az öko-innováció hajtóerői 

 

Az Eurobarometer felmérése szerint a legfontosabb hajtóerőnek a jelenlegi és a várható magas energiaárak bizonyultak. Minden öko-innovációt bevezető második cég a jelenlegi (52%) és a várható energia árakat (50%) tartotta nagyon fontosnak. A magas anyagárak majdnem ilyen fontosságúak (45%). Egy mások felmérés (CIS 2008) szerint majdnem minden negyedik (23%) EU vállalkozás az öko- innovációt a szabályozásoknak, az adózásnak való megfelelés érdekében vezette be. 

 

 Az öko-innováció hajtóerői(azon vállalkozások százalékban kifejezett válasza, akik a hajtóerőt „nagyon fontos”-nak találták)

 

 

EU 27

EU15

EU12

Magyarország

Gazdasági tényezők

 

 

 

 

- várható energiaárak növekedése

52

51

56

59

- jelenlegi magas energiaárak

50

50

52

58

- jelenlegi magas anyagárak

45

44

49

48

- biztonságos vagy jelenlegi piacrészesedés növekedés

42

41

46

60

- zöld termékek iránt növekvő piaci igény

35

36

36

41

Technológiai tőke

 

 

 

 

- vállalkozáson belüli technológiai és vezetési képesség

37

37

40

56

Természeti tőke

 

 

 

 

- várható jövőbeni anyaghiány

35

37

29

25

- alacsony hozzáférés az anyagokhoz

30

32

27

24

Társadalmi -kultúrálási tényezők

 

 

 

 

- jó üzleti partnerek

45

42

54

66

- hozzáférés a külső ismeretekhez, beleértve a technológiát támogató szolgáltatásokat

34

34

38

61

- közreműködés a K+F egységekkel

19

20

19

15

Szabályozási, politikai keret

 

 

 

 

- a támogatási és adózási lehetőségekhez való hozzáférés

40

38

48

72

- új szabályok és szabványok

36

32

33

40

- jelenlegi szabályozás, beleértve a szabványokat

30

29

34

43

 

A táblázatból látható, hogy Magyarországon az EU 27, EU 15 és EU 12 átlagértékekhez képest a zölddel jelölt területeken magasabb, míg a többi területeken alacsonyabb az elvárás. 

 

Az öko- innováció hajtóerői a meghatározó ágazatokban (azon vállalkozások százalékban kifejezett válasza, akik a hajtóerőt „nagyon fontos”-nak találták) 

 

 

Mezőgazdaság és halászat

Építőipar

Vízellátás és szennyvíz

kezelés

Gyártás

Élelmiszer

ipari

szolgáltatások

Gazdasági tényezők

 

 

 

 

 

- várható energiaárak növekedése

61

49

53

52

58

- jelenlegi magas energiaárak

58

48

45

50

60

- jelenlegi magas anyagárak

52

45

36

45

45

- biztonságos vagy jelenlegi piacrészesedés növekedés

47

39

31

44

39

- zöld termékek iránt növekvő piaci igény

47

35

26

36

37

Technológiai tőke

 

 

 

 

 

- vállalkozáson belüli technológiai és vezetési képesség

44

35

37

38

36

Természeti tőke

 

 

 

 

 

- várható jövőbeni anyaghiány

33

34

30

37

33

- alacsony hozzáférés az anyagokhoz

24

29

16

32

33

Társadalmi –kultúrálási tényezők

 

 

 

 

 

- jó üzleti partnerek

49

44

42

47

37

- hozzáférés a külső ismeretekhez, beleértve a technológiát támogató szolgáltatásokat

38

35

24

34

31

- közreműködés a K+F egységekkel

29

19

14

20

13

Szabályozási, politikai keret

 

 

 

 

 

- a támogatási és adózási lehetőségekhez való hozzáférés

48

42

38

39

41

- új szabályok és szabványok

37

35

31

31

34

- jelenlegi szabályozás, beleértve a szabványokat

32

29

32

30

29

Forrás: saját, az Eurobarometer 2011 adatai és az Eco-innovation Challenge 2011 , Anual Report szerint